Bestellen kan nog steeds online (vanaf € 150,- gratis verzending), per mail en telefoon.

PostNL melding: Door de drukte komen sommige pakketten misschien later. We doen er alles aan om de pakketten zo snel mogelijk te bezorgen.

Wilt u naar onze winkel komen? U bent van harte welkom!

Wij willen u vragen om aan de richtlijnen te voldoen. Wij houden uiteraard anderhalve meter afstand en dragen ten alle tijden een mondkapje. Wij hopen u snel te zien!

 

Voor alle duidelijkheid wijst Welbie Sanitair BV ten aanzien van de website www.welbie.nl  op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van WelbieSanitair BV (verder te noemen Welbie Sanitair)
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WelbieSanitair. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Welbie Sanitair met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.Welbie Sanitair behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Welbie Sanitair alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Welbie Sanitair niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Welbie Sanitair , welke geen eigendom zijn van Welbie Sanitair, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Welbie Sanitair. Hoewel Welbie Sanitair uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Welbie Sanitair worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Welbie Sanitair sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.